Гаранция

Гаранционни условия:

Предлаганите от нас продукти са придружени от гаранционна карта, като срокът е упоменат в нея. За ваше спокойствие ние предлагаме 30 дни тестови период. Всички транспортни разходи са за сметка на купувача.

Полезни съвети за новата Ви батерия!

При първоначална употреба на батерия, може да бъде нужно да се направят 2-3 цикъла на зареждане/разраждане, преди до достигне максималният си капацитет. Ако батерията няма да се използва за повече от месец, се препоръчва да бъде отстранена от лаптопа и да се съхранява на сухо и прохладно място. Всеки път, когато батерията се зарежда и резрежда, се използва един цикъл. Една батерия може да има 500 -1000 или повече цикли. Действителнтото време на работа на батерията, зависи от използването на екрана, твърдия диск, както и на други аксесоари, в резултат на които допълнително се изтощава Вашата батерия.

  • Късо съединение, може да повреди Вашата батерия
  • Не изпускайте, не удряйте и не злоупотребявайте с батерията, тъй като това може да доведе до повреда.
  • Не излагайте батерията на влага или дъжд
  • Дръжте батерията далеч от огън или други източници на прекомерна топлина